domov

Gospodarsko pravo in pravo intelektualne lastnine:

  • statusno gospodarsko pravo in postopki ustanovitev družb,
  • priprava in pregled pogodb gospodarskega prava,
  • priprava skupščinskih sklicev, vodenje skupščin družb,
  • svetovanje komisijam nadzornih svetov, svetovanje upravam in poslovodstvom gospodarskih družb,
  • zastopanje v gospodarskih sporih in pravno svetovanje,
  • zastopanje v sporih intelektualne lastnine,
  • postopki stečaja in likvidacije.